Hồ sơ pháp lý

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

       2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế

     3. Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

 

     4. Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

 

     5. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng