Sơ đồ tổ chức

Công Ty An Toàn là 1 công ty có tổ chức cao, các nhân viên có thâm niên và kinh nghiệm hoạt đông nhiều năm trong lĩnh vực PCCC. Được bố trí công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của từng nhân sự. Được đánh giá cao qua công dự án thiết kế – thi công – nghiệm thu. Là 1 bộ máy tinh gọn luôn hoàn thành tốt trong mọi công việc.